Choose your language

Donnerstag, 25. November 2010

Marija's videothek about WP and bonsai in Croatia

See this and enjoy. Thank you Marija.

Marija's Videothek

WP part 4 ask the master - Slovak and English

Published by Erik Križovenský. Thank you.

http://www.atelierbonsai-element.com/atelierbonsai

Walter Pall is very interesting and extremely creative artist in bonsai world.
He subjugates all his approach to work and his bonsai enriches all
who love the natural beauty and aesthetics of natural wilderness.
It is my honor to be in his presence.

I submit to you 4 video presentations of an exceptional lecture:
Workshop - Bonsai weekend 2010, for which we thank to Trnava Bonsai Club.
Mr. Walter also talks about his life and another unique pine - cascade.

Walter Pall je veľmi zaujímavý a mimoriadne kreatívny umelec v bonsajovom svete.
Svojou charizmou si podmaňuje každého a svojou bonsajovou tvorbou obohacuje
všetkých, ktorí majú radi prirodzenú krásu a estetiku živelnej divočiny.
Je pre mňa česť, byť v jeho prítomnosti.

Predkladám vám 4 video ukážky z výnimočnej prednášky:
Workshop - Bonsai víkend 2010, za ktorý vďačíme Trnavskému Bonsai Klubu.
Pán Walter tu rozpráva o svojej životnej borovici
ako aj o inej jedinečnej borovici - kaskáde.


WP part 3 tree critique - Slovak and English

Published by Erik Križovenský. Thank you.

http://www.atelierbonsai-element.com/atelierbonsai

Walter Pall is very interesting and extremely creative artist in bonsai world.
He subjugates all his approach to work and his bonsai enriches all
who love the natural beauty and aesthetics of natural wilderness.
It is my honor to be in his presence.

I submit to you 4 video presentations of an exceptional lecture:
Workshop - Bonsai weekend 2010, for which we thank to Trnava Bonsai Club.
Mr. Walter also talks about his life and another unique pine - cascade.

Walter Pall je veľmi zaujímavý a mimoriadne kreatívny umelec v bonsajovom svete.
Svojou charizmou si podmaňuje každého a svojou bonsajovou tvorbou obohacuje
všetkých, ktorí majú radi prirodzenú krásu a estetiku živelnej divočiny.
Je pre mňa česť, byť v jeho prítomnosti.

Predkladám vám 4 video ukážky z výnimočnej prednášky:
Workshop - Bonsai víkend 2010, za ktorý vďačíme Trnavskému Bonsai Klubu.
Pán Walter tu rozpráva o svojej životnej borovici
ako aj o inej jedinečnej borovici - kaskáde.

WP part 2 Development of broadleaved trees - Slovak and English

Published by Erik Križovenský. Thank you.

http://www.atelierbonsai-element.com/atelierbonsai

Walter Pall is very interesting and extremely creative artist in bonsai world.
He subjugates all his approach to work and his bonsai enriches all
who love the natural beauty and aesthetics of natural wilderness.
It is my honor to be in his presence.

I submit to you 4 video presentations of an exceptional lecture:
Workshop - Bonsai weekend 2010, for which we thank to Trnava Bonsai Club.
Mr. Walter also talks about his life and another unique pine - cascade.


Walter Pall je veľmi zaujímavý a mimoriadne kreatívny umelec v bonsajovom svete.
Svojou charizmou si podmaňuje každého a svojou bonsajovou tvorbou obohacuje
všetkých, ktorí majú radi prirodzenú krásu a estetiku živelnej divočiny.
Je pre mňa česť, byť v jeho prítomnosti.

Predkladám vám 4 video ukážky z výnimočnej prednášky:
Workshop - Bonsai víkend 2010, za ktorý vďačíme Trnavskému Bonsai Klubu.
Pán Walter tu rozpráva o svojej životnej borovici
ako aj o inej jedinečnej borovici - kaskáde.

WP part1 development of conifers - Slovak and English

Published by Erik Križovenský. Thank you

http://www.atelierbonsai-element.com/atelierbonsai

Walter Pall is very interesting and extremely creative artist in bonsai world.
He subjugates all his approach to work and his bonsai enriches all
who love the natural beauty and aesthetics of natural wilderness.
It is my honor to be in his presence.

I submit to you 4 video presentations of an exceptional lecture:
Workshop - Bonsai weekend 2010, for which we thank to Trnava Bonsai Club.
Mr. Walter also talks about his life and another unique pine - cascade.

Walter Pall je veľmi zaujímavý a mimoriadne kreatívny umelec v bonsajovom svete.
Svojou charizmou si podmaňuje každého a svojou bonsajovou tvorbou obohacuje
všetkých, ktorí majú radi prirodzenú krásu a estetiku živelnej divočiny.
Je pre mňa česť, byť v jeho prítomnosti.

Predkladám vám 4 video ukážky z výnimočnej prednášky:
Workshop - Bonsai víkend 2010, za ktorý vďačíme Trnavskému Bonsai Klubu.
Pán Walter tu rozpráva o svojej životnej borovici
ako aj o inej jedinečnej borovici - kaskáde.

Jim Doyle comparison of European and American bonsai - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP talking about Mateusz Grobelny pots with Jim Doyle II - English straight

Pblished by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP talking about Mateusz Grobelny pots with Jim Doyle I - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP and Jim Doyle talking about BMW exhibit - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP and Jim Doyle about bonsai as an art form - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about modern substrates for bonsai II - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about about modern substrates for bonsai I - English straight

WP about Carpinus orientalis - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about collecting from the wild part II - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about collecting from the wild part 1 - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about bonsai in Croatia - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about feeding bonsai II - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.

WP about feeding bonsai part I - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you


WP about discovering Croatia - English straight

Published by Sebastijan Sandev. Thank you.