Choose your language

Donnerstag, 25. November 2010

WP part 4 ask the master - Slovak and English

Published by Erik Križovenský. Thank you.

http://www.atelierbonsai-element.com/atelierbonsai

Walter Pall is very interesting and extremely creative artist in bonsai world.
He subjugates all his approach to work and his bonsai enriches all
who love the natural beauty and aesthetics of natural wilderness.
It is my honor to be in his presence.

I submit to you 4 video presentations of an exceptional lecture:
Workshop - Bonsai weekend 2010, for which we thank to Trnava Bonsai Club.
Mr. Walter also talks about his life and another unique pine - cascade.

Walter Pall je veľmi zaujímavý a mimoriadne kreatívny umelec v bonsajovom svete.
Svojou charizmou si podmaňuje každého a svojou bonsajovou tvorbou obohacuje
všetkých, ktorí majú radi prirodzenú krásu a estetiku živelnej divočiny.
Je pre mňa česť, byť v jeho prítomnosti.

Predkladám vám 4 video ukážky z výnimočnej prednášky:
Workshop - Bonsai víkend 2010, za ktorý vďačíme Trnavskému Bonsai Klubu.
Pán Walter tu rozpráva o svojej životnej borovici
ako aj o inej jedinečnej borovici - kaskáde.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen